SIA ''KĀRKLIŅI''

Nod.maks.reģ./PVN Nr. LV40001004175

Juridiskā adrese / Piegādes adrese: ''Kārkliņi'', Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV-3135

A/S SEB banka, UNLALV2X
Konts: LV92UNLA0032500643579

Tālr. 29487434, 29106705 Fakss 29271107 e-pasts: info@karklini.lv

Valdes priekšsēdētājs Almants Immermanis, tel. 29487434

Darbu vadītājs Ivo Immermanis, tel. 29106705